Duurzaamheid en MVO

Het bewaren van al het goede en pure van groenten en fruit, zonder ongezonde toevoegingen, dat is waar we bij COROOS iedere dag met passie aan werken. Dit doen we via een verantwoorde productie, gebaseerd op innovatieve technieken en circulaire principes, zonder schadelijke impact op het leefklimaat van mens en dier. 
 

Bij COROOS heeft duurzaamheid betrekking op de volledige bedrijfsvoering. Op gebied van teelt, grondstoffen, energie- en watergebruik, productie en verpakking worden keuzes gemaakt waarmee wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals* (SDG). Voor COROOS vormen 6 SDG’s in het bijzonder het kompas voor een duurzame en sociale bedrijfsvoering. 
 

We doen dit vanuit het besef dat we onze bedrijven en de wereld waarin we leven zonder bezwaren door moeten kunnen geven aan volgende generaties. Deze lange termijn visie vertalen we ook in het aangaan van duurzame relaties met onze leveranciers en medewerkers, waar we grote waarde aan hechten. COROOS maakt duurzaamheid transparant en helder, zonder veel woorden maar met ambitie. Ook op dit gebied willen we tot de top van Europa horen.

260px-UN_SDG_Logo
 
De ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 het grootste duurzaamheidsinitiatief wereldwijd. Steeds meer bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen  aan deze doelstellingen.
SDG water
SDG water

meer dan

16%

minder waterverbruik per ton eindproduct sinds 2018

2020: Verbetering waterefficiëncy op 10 punten in de fabrieken gerealiseerd.

2021 - 2024: Pilotproject hergebruik proceswater in de landbouw om verzilting tegen te gaan en de boeren aan zoet water te helpen, in samenwerking met het waterschap, de gemeente, de boeren en de provincie.

SDG energie

Vanaf 1 januari 2023 neemt COROOS groene stroom af van Coöperatie Zeeuwind. Zeeuwind en COROOS zijn hiervoor een langdurige samenwerking aangegaan die bestaat uit de benodigde megawatts voor beide vestigingen en een gezamenlijke verdere verkenning van initiatieven rondom hernieuwbare energie.

SDG energie
SDG Eerlijk werk
SDG Eerlijk werk

Aangesloten bij SEDEX, een wereldwijd toonaangevende organisatie op het gebied van ethische handel die werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens. Ook nemen we sinds 2019 actief deel aan de IMVO-convenant voor de voedingsmiddelen industrie en wordt passend beleid verder geïmplementeerd.

SDG verantwoorde productie

Vrijkomende warmte wordt hergebruikt en zorgt voor minder aardgasverbruik. Plastics worden vervangen door karton en gebruikte folies worden vervangen door recyclebare alternatieven. Conserven die door omstandigheden hun weg niet vinden naar de retail, worden geleverd aan de voedselbanken. Reststromen zijn grondstof voor diervoeding.

SDG verantwoorde productie

meer dan

55.000m3

minder gasverbruik door warmte hergebruik sinds 2019

SDG klimaat

Voor de komende jaren hebben we doelstellingen gezet met betrekking tot het reduceren van de uitstoot van CO2:

-20% per 2024

-50% per 2030

We hebben inmiddels
onze CO2 footprint met

2.737

ton gereduceerd sinds 2018
-14% CO2 per ton eindproduct

SDG klimaat
SDG Ecologie
SDG Ecologie

We zetten in op biologische teelt en biologische producten. Daarom zijn we EKO-gecertificeerd. Tevens hebben we de focus op regionale teelt, de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij onze groente- en fruittelers en werken we samen met telerscoöperaties in binnen- en buitenland.

Klik voor meer informatie over:

Sustainable Development Goals

SEDEX

IMVO convenant 

EKO keurmerk

 

 

 Ecovadis Bronze

 

Coroos is sinds februari 2022 gecertificeerd op het gebied van duurzaamheid. De beoordeling door EcoVadis leidde tot de score “goed” met bijbehorend bronze-certificaat.

 

 

 

COROOS mag het EKO keurmerk voeren vanuit stichting EKO-keurmerk. Onderstaand de certificaten die daarbij horen.

Certificaat COROOS Conserven

Certificaat COROOS Productie

 

Duurzaamheid